söndag 18 december 2011

Aggregationstillstånder

Jag kommer att skriva om olika aggregationstillstånd, först tänker jag skriva lite om vad vi har redan gått igenom i skolan:

Ett aggregationstillstånd är ett fysikaliskt tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.

De tre klassiska tillstånd är fast, flytande och gas

I ett fast ämne kan partiklarna bara vibrera, ett fast ämne har en bestämd form. I en vätska är krafterna mellan partiklarna svagare, vilket gör att de kan röra sig till förhållande till varandra, en vätska har denna form som behållaren som den befinner sig i.
Bindningar mellan molekyler i en gas är i sin tur så svaga att de befinner sig mycket längre ifrån varandra än i en vätska eller ett fast ämne och därför fyller den hela behållare de befinner sig i.
Men detta visste ni väl, men viste ni att det finns mer aggregationstillstånd än dessa? ”japp, det finns ju plasma” tänker kanske några av er, men visste ni att det finns 2 mer aggregationstillstånd än dessa fyra? Det finns också något som kallas för Degenererad materia och Bose-Einstein-kondensat. Men en sak i taget, först ska jag skriva lite om plasmaJ

Plasma är en gas där elektroner har slitits bort från atomkärnan, detta gör att en plasma reagerar med elektriska och magnetiska fält, plasman är den vanligaste synliga (det finns mörka materian som är 4-5 gånger vanligare än synlig materia) massan i universum. Alla stjärnor är uppbyggda av plasma, oftast av väteplasma. Men det är inte bara i stjärnor man hittar plasma, det finns plasma redan i vår jonosfär som finns 80-100km över havet finns det stora mängder plasma.
Vita dvärgar och neutronstjärnor är uppbyggda av Degenererad materia, Degenererad materia kan ha oerhörd stora massor, en vit stjärna har densitet på tusen kilogram per kvadratcentimeter (1000kg/ cm3) , men det är lite jämfört med neutronstjärna som har massan på en miljard ton per kvadratcentimeter.
Bose-Einstein-kondensat är ett aggregationstillstånd som vissa ämnen kan övergå till vid extremt låga temperaturer. Men eftersom jag förstår inte en dugg om detta hur mycket än jag läser om detta, så ska jag inte skriva något om den, mer om Bose-Einstein-kondensat och Degenererad materia kan ni läsa på wikipedia.

onsdag 14 december 2011

Higgspartikeln

Så nu har de gått ut med att det antagligen inte var så att ljusets hastighets överskreds i Cern, men nu har de istället publicerat resultat som kan vara Higgspartikeln på spåret. Från ena fantastiskheten till den andra! (Man får hitta på egna ord när man har feber.) Troligt att de kan hitta eller motbevisa dess existens under 2012. Heja! :)

Tydligen ligger teorin på att Higgspartikeln sku' ha en massa nånstans mellan 116 och 130 gigaelektron volt (GeV), och under de senaste veckorna har de snappat upp händelser som ligger kring 120 GeV, vilket alltså skulle kunna antyda att de har kommit den lille rackarn på spåret. Som vanligt så är ingenting säkert än, men de hoppas som sagt kunna bevisa eller motbevisa dess existens under 2012.

Higgspartikeln är alltså vad som anses kunna förklara Varför massa finns, i korta ordalag. Det de gör i Cern är att de kolliderar protoner med varandra, för att på så vis kunna återskapa vad de tror hände i The Big Bang. På det viset hoppas de kunna finna spår av Higgspartikeln, som i så fall skulle fylla en lucka i fysiken. Den är dock mycket instabil, och varar bara i en baljarddels sekund*, så det man istället letar efter är partiklarna som blir kvar efter sönderfallet, typ.

Det här blir ju väldigt kortfattat, men det går att läsa mer på den interaktiva sidan om The God Particle.

*baljard är något som är väldigt mycket, oavsett vad det gäller, t.ex. kan man ha en baljard fingrar, även om det egentligen "bara" är 20, eftersom 20 fingrar är mycket mer än vanligt. I det här fallet är en baljard "a millionth of a billionth of a billionth of a second "

Experiment!


Två till av experimenten jag och Mical gjorde i mitten på terminen. Men vad är det som händer egentligen, och varför? :)

Att något så ofattbart litet bygger hela vår värld.

Tyckte detta var ett bra försök till att försöka beskriva hur liten en atom faktiskt är. Det är helt otroligt när man tänker på det, att allt är uppbyggt av atomer och ändå är den i sig själv så fruktansvärt liten. Man blir lite knäpp när man börjat tänka!

"Nästan all materia är uppbyggd av atomer. Du består själv av flera kvadriljoner atomer (en kvadriljon är en etta följd av 24 nollor). Också luften består av atomer, även om den går att se. I en liter luft finns det inte mindre än 50 sextillioner atomer (en sextioljon är en etta följd av 21 nollor).

Som man kan förstå är en atom väldigt liten. Man brukar säga att en genomsnittlig atom är kring 0,0000001 mm i diameter, vilket är det samma som en tiomiljontedels millimeter. En enda atom är därför helt omöjlig att se med blotta ögat. Trots detta har forskare genom olika experiment lyckats visa att de existerar, samtidigt som de faktiskt går att se genom elektronmikroskop med kraftig förstoring."

Taget från: http://www.naturvetenskap.org

lördag 10 december 2011

Såg ni? Hörde ni?

Så här fin var månförmörkelsen!
Och så här presenterades nobelpristagarna i fysik!

onsdag 7 december 2011

Kol

Hej! Den här är mitt första inlägg och jag ska skriva lite om kol. Har ni funderat över på hur man tar reda på ålder på gamla organiska material (t.ex. ben)?
Kol har två stabila isotoper kol-12 och kol-13, isotopen kol-14 har en halveringstid på 5730 år och finns i alla livsformen, genom att mäta halten av kol-14 i en organisk materia kan man ta reda på deras ålder. Men hur vet man hur mycket kol-14 fanns det i en kropp från början? Det är nämligen så att från början finns det lika mycket kol-12 som kol-14 i en kropp, men eftersom kol-12 är stabilt så finns det lika mycket av den i en kropp oavsett hur länge den var död, genom att mäta förhållandet mellan dessa två kan man se hur mycket av kol-14 som har försvunnit.
Och vad är en isotop? Isotoper kallas atomer av samma grundämne, men med olikt antal neutroner och därmed olika masstal.
Visste ni också att det är kol och väte som är de grundämnen som bygger de flesta plaster? Eller att nanorör som används i nanoteknik är gjorda av kol? Det är allt för idag :)