torsdag 6 oktober 2011

"...för upptäckten av universums accelererande expansion genom observationer av avlägsna supernovor"

Tycker nobelpriset gick till rätt personer, tre stycken forskare som ägnat större delen av deras liv med att studera universum och supernovor. Här är en länk till en bra sammanfattning om nobelpriset i fysik 2011.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/nobelprisetifysik2011.5.12d631aa132c1fc44a98000553.html

Det jag har lite svårt att förstå med upptäckten är förklaringen nedan, någon annan som förstår den bättre?


"Nu kommer det riktigt paradoxala i den här upptäckten. Gravitationens påverkan på expansionen förändras inte så mycket med tiden, utan det är gravitationens i stort sett konstanta påverkan som leder till att universums expansion accelererar. Hur går detta till? Jo, enligt Einsteins allmänna relativitetsteori är det energidensiteten, rho, och trycket, p som tillsammans utgör källan till gravitationen genom sambandet rho + 3p. I de flesta sammanhang som vi är vana vid är trycket försumbart litet jämfört med energidensiteten, men för mörk energi är p = - rho i det enklaste fallet, så trycket är inte bara negativt (däremot kan energidensiteten aldrig vara negativ) utan så negativt att rho + 3p blir negativt, och då blir gravitationen repellerande och vi får en accelererande expansion. Dessutom är det så att i det enklaste fallet, som jag visar ovan, så fylls det på med ny mörk energi i det nya rummet som bildas allt eftersom universum expanderar, så den blir aldrig ens förtunnad!"

1 kommentar:

IngridJ sa...

Det här är svårt för oss, och även för forskarna. Som det står i den sammanfattning du länkat till. "En okänd mörk energi tros driva på accelerationen. Vad denna mörka energi är för något är en stor gåta, kanske fysikens största i dag."
Citatet är krångligt, jag förstår inte heller. Men kanske blir det lite lättare, om du tänker att rho är den grekiska bokstav vi använder för densitet och energidensitet är hur mycket energi som är lagrad per volymsenhet.